Digiprom

DIGIPROM BLE ETABLERT I 2005 OG HAR I DAG KONTORER I OSLO, BERGEN OG HOLMESTRAND

Digiprom har eksistert i markedet i 16 år, og gjennom denne tidenbygget opp en portefølje av nasjonale og lokale kunder med svært ulike kommunikasjonsbehov, fra ren markedsføring til kunnskapsoverføring.

Ved å utvikle konsept for kommunikasjon sammen med krevende kunder har vi opparbeidet oss god erfaring og kunnskap. Vi har i disse årene bygget en organisasjon som innehar nødvendig kompetanse innenfor hardware, design, nettverksdrift, programmering/integrasjon/apper/ibeacon og salg/markedsføring, og fremstår i dag som totalleverandør innenfor digital skilting. Selskapet har i dag kontorer i Bergen, Oslo og Holmestrand.

Bak står solide eiere, som også har vært i føringen for etablering av selskaper som ID Gruppen, Network Norway, LocalHost og Lefdal Gruve mfl. Eierne har en langsiktig strategi ift sitt engasjement i selskapet.

Vil du se denne siden?